Waarom een wasplein?

Jaarlijks komen er tonnen zeer schadelijk slib in het oppervlaktewater terecht doordat inwoners op straat hun auto wassen. Dat geldt ook voor uw gemeente. Per 10.000 inwoners gaat het zelfs om 3.500 ton waswater met zwaar verontreinigde slib. Dat moeten we niet meer willen, toch? Een ecologisch wasplein is de oplossing.

Bespaar 12.000 ton vervuild slib in het milieu

Volgens de BOVAG wassen Nederlanders gemiddeld 10 keer per jaar hun auto. Per wasbeurt komt dat neer op ongeveer 70 liter waswater. Op jaarbasis betekent dit per 10.000 inwoners dus 3.500 ton slib. Hiervan wordt 40% ‘op straat’ gewassen, wat betekent dat het onder geconditioneerde omstandigheden wassen van auto’s kan zorgen voor een milieuwinst van 12.000 ton zwaar vervuild slib. Deze hoeveelheid zal dan niet in het milieu terechtkomen. Uit de basisanalyse van een slibmonster dat we lieten uitvoeren en welk getoetst is in het kader van de Wbb, certificaatnummer 20170545293, projectnummer 17136, blijkt dat hierbij onder andere gescheiden worden: lood, molybdeen, nikkel, zink, kwik, cadmium, koper, minerale olie, pcb’s, PAK, naftaleen, benzol en fluor. Een bevestiging dus dat slib vervuilend is.

Betaalbaar alternatief voor auto wassen op straat

Gelukkig kiezen steeds meer gemeenten er om deze reden voor om het autowassen op straat te verbieden. Probleem is alleen wel: welk schoon en betaalbaar alternatief is beschikbaar voor inwoners die hun auto willen wassen? Wasstraten zijn relatief duur, hebben een lage capaciteit (lange wachtrijen) en het zijn grote water- en energieverbruikers. Terwijl u ook in úw gemeente juist zuiniger wil omgaan met water en energie. De reeds gerealiseerde en goedlopende waspleinen laten zien dat het wassen van een auto energiezuinig, goedkoop én op elke gewenste schaal kan plaatsvinden.

Ideaal voor moeilijke percelen

De flexibiliteit in de inrichting van onze waspleinen maakt het mogelijk ze te realiseren op moeilijk te ontwikkelen percelen. Zoals in Amersfoort, waar ons groene concept architectonisch en stedenbouwkundig wordt ingepast aan de rand van bedrijventerrein De Wieken. Een win-win voor de gemeente, de inwoners én het milieu.

Een standaard wasplein bestaat uit:

24 wasboxen

18 stofzuigplekken

bandenpomp

doekjesautomaat

In gemeenten met onze waspleinen werden al de volgende groene hoogtepunten bereikt:

 70.000 ton giftig slipwater kwam niet in het oppervlaktewater
160.000 m3 gas bespaard
2.000 tankauto’s kostbaar drinkwater werden niet verspilt
300 ton geconcentreerd biobrandstof afgeleverd
500MWh groene electra opgewekt
1.000.000 vogels blij gemaakt

Peildatum 1 juli 2023, cijfers geverifieerd door de Hedgehoc Company B.V.

Onafhankelijk onderzoek: een milieuvriendelijk wasplein

Wasplein heeft grote ambities op het gebied van milieuvriendelijkheid in de autowasserij. Hoe milieuvriendelijk we nu echt zijn, is onderzocht door Hedgehoc Company. Dit bureau, dat streeft naar een klimaatneutraal 2030, helpt bedrijven bij de transitie naar duurzaamheid. Dit doet het bureau door de milieueffecten op basis van impactberekeningen in kaart te brengen op zowel product- als bedrijfsniveau. Bedrijven als Faay, Gebr. Van Kessel en Noordereng Groep gingen ons voor.

Wilt u meer weten over onze waspleinen?

Lees alles over de duurzame technieken die wij gebruiken of neem vrijblijvend contact met ons op.