Onze technieken: Klimaatadaptatie

Verwerking van hemelwater

De waspleinen kenmerken zich door een maximale vorm van klimaatadaptief bouwen, voor zover dit mogelijk is binnen het bedrijfsmodel. Het regenwater van daken en bestrating wordt opgevangen in infiltratiekratten en Aquaflow-systemen, waardoor het op geleidelijke en duurzame wijze wordt teruggegeven aan het milieu. De infiltratiekratten beschikken, afhankelijk van de locatie van het wasplein, ook over een overstort naar een greppel. Tijdens stortbuien kan het water daardoor snel en zeker afgevoerd worden indien de maximale capaciteit van de infiltratiekratten wordt overschreden.

Groene inrichting van de omgeving

Voor elke waspleinlocatie wordt de groene inrichting om en nabij het terrein afgestemd op structuren die buiten het plangebied aanwezig zijn. Hierbij houden we rekening met structuren die bestaan uit inheemse beplanting, en planten we zo veel mogelijk inheems gekweekt plantmateriaal dat aantrekkelijk is voor insecten. Dit draagt bij aan de biodiversiteit. Bovendien zijn inheemse planten vaak beter bestand tegen klimaatverandering, waar extreme hitte en droogte gevolgen van zijn.

Koel bronwater

Doordat er koel bronwater wordt opgepompt, is er in de technische ruimte en de verblijfsruimten van werknemers geen energieverslindende airconditioning nodig. Het opgepompte water heeft altijd dezelfde lage temperatuur van 7 à 8 °C en zorgt daarmee op een zeer duurzame manier voor een uiterst gelijkmatige temperatuur van de ruimtes waar het doorheen geleid en in opgeslagen wordt.

Wasplein combineert hoge kwaliteit met zo min mogelijk milieu-impact, aldus het onafhankelijke bureau Hedgehoc Company, dat onze waspleinen onderzocht.