Onze technieken: Waterhuishouding

Zeker in recente jaren waarin droogterecords meerdere keren zijn gebroken, vindt Wasplein het volstrekt onverantwoord om kostbaar drinkwater te gebruiken om auto’s mee te wassen. Daarom pompen we het waswater op uit een bron onder de aardlagen waarboven de droogte zich manifesteert. Dit grondwater wordt gefilterd en naar de RWZ afgevoerd.

Schematisch gezien vindt het waterhuishoudingsproces als volgt plaats.

  • Er wordt water opgepompt, dat wordt gefilterd en getransporteerd naar de wasboxen. In de wasboxen wordt het waswater opgevangen op een vloeistofdichte vloer. De eerste fase van de reinigingsstap van dit waswater vindt direct onder de vloeistofdichte vloer plaats, waar zich slibscheidingsputten bevinden. Lees meer over hoe vuil slib is.

  • Het (deels gereinigde) waswater wordt via een uitgerekend riool getransporteerd naar de olie- en benzineafscheider (OBAS), waarna het ter verhoging van de bezinktijd via een coalescentiefilter naar een beluchtingsput gaat. Na de beluchtingsput wordt het water via de controleput naar de RWZ.

  • De respectievelijke vrijkomende afvalstromen krijgen elk een afvalstroomnummer en worden periodiek afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Herverwerking van het slib vindt plaats door middel van het bijmengen van diverse biogasinstallaties. Het slib is namelijk hoogcalorisch en daarom veelgevraagd. De olie- en benzineresiduen worden opnieuw verwerkt tot industriële oliën en dienen als basis voor verschillende waxen waar auto’s mee worden gepoetst. Zo zijn we weer terug bij het wasplein.

Wasplein combineert hoge kwaliteit met zo min mogelijk milieu-impact, aldus het onafhankelijke bureau Hedgehoc Company, dat onze waspleinen onderzocht.