Onze technieken: Energiemanagement

Om te beginnen is Wasplein een van de eerste bedrijven in Nederland die in 2017 al de stap heeft gezet om zijn bedrijfsprocessen gasloos in te richten. De hoofdmoot van de benodigde energie wordt geleverd door EV-panelen die op het dak van de technische ruimte en langs de randen van de wasboxen worden geplaatst. En omdat er bij omzetting van de ene energievorm naar de andere altijd verliezen zijn, hebben we ervoor gekozen een deel van het benodigde warme water met direct door zonlicht gevoede zonneboilers te genereren. Verder maken we gebruik van een gigacel om elektriciteit op te slaan indien deze (nog) niet gebruikt hoeft te worden. De continuïteit in energievoorziening is van groot belang en er mogen geen onderbrekingen zijn, vandaar dat Fountain Fuel op locaties waar dat nodig en mogelijk is de benodigde waterstof levert. Dankzij ons hybride energiemanagement, ligt het in de lijn der verwachting dat er over enige jaren een energieoverschot van 30% ontstaat. Dit willen wij aan derden gaan leveren.

Naast al deze maatregelen zijn er nog een aantal die maken dat onze waspleinen een zeer kleine ecologische footprint hebben.

Er is alleen energie nodig indien er gewassen wordt; zijn er geen wassingen dan staat de gehele installatie op een zeer lage energiestand stand-by.

Alle verlichting in de wasboxen werken op bewegingssensoren, overal is ledverlichting aanwezig en onze schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar.

Alle hydraulische bedrijfsprocessen vinden plaats door middel van energiezuinige, frequentiegeregelde pompen.

De technische installatie is opgebouwd uit diverse kleine units die in cascade zijn geschakeld, naar gelang de vraag en de hoeveelheid wassingen. Dit geldt voor de hydraulische pompen, de warmtepompen en de compressorluchtpompen.

Wasplein combineert hoge kwaliteit met zo min mogelijk milieu-impact, aldus het onafhankelijke bureau Hedgehoc Company, dat onze waspleinen onderzocht.