Onafhankelijk onderzoek: een milieuvriendelijk wasplein

Wasplein heeft grote ambities op het gebied van milieuvriendelijkheid in de autowasserij. Hoe milieuvriendelijk we nu echt zijn, is onderzocht door Hedgehoc Company. Dit bureau, dat streeft naar een klimaatneutraal 2030, helpt bedrijven bij de transitie naar duurzaamheid. Dit doet het bureau door de milieueffecten op basis van impactberekeningen in kaart te brengen op zowel product- als bedrijfsniveau. Bedrijven als Faay, Gebr. Van Kessel en Noordereng Groep gingen ons voor.

Hoge kwaliteit met zo min mogelijk milieu-impact

Hedgehoc Company stelt na onderzoek dat er in de wasboxen van Wasplein gebruik wordt gemaakt van waterfiltersystemen, biologisch afbreekbare zeep en groene energie die is opgewekt op het wasplein. “Door middel van hun doe-het-zelf-wasboxen vindt ieder het plezier terug in het wassen van zijn of haar mobiele voertuig en ook nog eens op een milieuvriendelijke manier. De autowasindustrie is geen industrie die je snel associeert met duurzaamheid. Wasplein vormt een uitzondering en combineert hoge kwaliteit met zo min mogelijk milieu-impact. Op deze manier kun je bij de wasboxen van Wasplein met een gerust hart je auto grondig schoonmaken.”

Analyse van waterverbruik, fossiele brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Hedgehoc Company heeft de milieu-voetafdruk berekend van het wassen van een auto onder geconditioneerde omstandigheden in een wasbox op een van de waspleinen van Wasplein. Een milieu-voetafdruk brengt de milieu-impact van een product of proces in kaart. Dankzij deze voetafdruk krijgt u inzicht in de milieu-impact van de wasbox. De analyse betreft de milieu-impact van één wasbeurt. Deze wordt vervolgens vergeleken met een andere veelgebruikte en professionele wasmethode: de automatische wasstraat met een lopende band.

De analyse bevat verschillende onderdelen die worden meegenomen. Dit zijn de categorieën: waterverbruik, fossiele brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Verder gespecificeerd gaat het om: energieverbruik (kWh), wasmiddelverbruik (kg), waterverbruik (liter), transport (ton per km), en de verwerking van slib (kg) en olie/benzine (kg) die achterblijven na het wassen. Zie figuur 1 voor een overzicht. Tot slot wordt gekeken naar de verwerking van afvalwater.

1. Milieu-impact: CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot wordt gedefinieerd in kilogram CO2-equivalenten (kg CO2-eq.). Dit zijn alle broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde, uitgedrukt in CO2. Grafiek 1 laat zien dat een Wasplein wasbox 2.6 keer minder CO2 uitstoot per wasbeurt dan een gemiddelde autowasstraat. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere energieverbruik van Wasplein dankzij de door het wasplein opgewekte groene energie. Ook het lagere waterverbruik en gebruik van minder schoonmaakmiddelen door Wasplein spelen een belangrijke rol in de lager uitvallende uitstoot. Uit grafiek 1 is af te lezen dat het voor de uitstoot van CO2 beter is om voor een professionele wasbeurt een Wasplein wasbox te gebruiken dan een gemiddelde autowasstraat.

2. Milieu-impact: fossiel brandstofverbruik

Grafiek 3 geeft de hoeveelheid fossiele energie weer die voor elk type wasbeurt wordt gebruikt. Een gemiddelde autowasstraat heeft bijna drie keer zoveel fossiele brandstoffen nodig dan de wasbox. Dit wordt verklaard doordat een wasbox van Wasplein minder energie verbruikt per wasbeurt en daarvoor ook nog eens duurzame energie gebruikt.

3. Milieu-impact: waterverbruik

Waterverbruik is een milieu-impactcategorie die laat zien hoeveel kubieke meter water nodig is voor een product of proces. Daarnaast wordt in de categorie rekening gehouden met de impact die dit verbruik heeft op waterschaarste. Zo wordt er per regio naar de watervraag van inwoners en ecosystemen gekeken. Ook het effect en de risico’s die het regionale waterverbruik heeft op watersystemen worden hierin meegenomen. Het waterverbruik van Wasplein, weergegeven in grafiek 2, is aanzienlijk lager dan dat van een wasstraat. Wanneer een gemiddelde autowasstraat wordt gebruikt is het waterverbruik zelfs bijna drie keer zoveel. Bovendien gebruikt Wasplein per wasbeurt 70 liter osmosewater, waarmee Wasplein het gebruik van 70 liter drinkwater per wasbeurt weet te voorkomen. Osmosewater is puur grondwater dat door filtratietechniek ontdaan wordt van elke vorm van vervuiling. Daarbij is het water gedemineraliseerd en daardoor laat het geen vlekken achter als het opdroogt.

Verantwoorde verwerking van afvalwater

Wanneer een auto thuis wordt gewassen, belanden residuen als olie, benzine en slib in het oppervlaktewater, hemelwaterriool of in de bodem. Dit lozen van afvalstoffen in het milieu is voor zowel particulieren als bedrijven bij wet verboden en kan schadelijke gevolgen hebben voor onze natuur. Bijvoorbeeld eutrofiëring en verzuring van de bodem. Medeoorzaak hiervan is het gebruik van vaak niet-biologisch afbreekbare producten door mensen thuis. Hoe afvalwater wordt verwerkt bij een gemiddelde autowasstraat, is onbekend.

Wasplein gaat echter op een verantwoorde manier om met het filteren, verwerken en afvoeren van zowel slib als residuen. Zo weet Wasplein middels het nemen van slibmonsters precies wat er in zijn afvalwater zit. Bovendien maakt het wasplein gebruik van biologisch afbreekbare shampoos, waxen en droogmiddelen. Deze zijn op een milieuvriendelijke manier te verwerken en worden opgehaald door een professionele rioolreiniger. De middelen belanden hierdoor dus niet in het oppervlaktewater, maar worden, samen met de residuen, zo goed mogelijk verwerkt.

Conclusie: Wasplein is een duurzame en betere optie

Hedgehoc Company concludeert het volgende. “Deze studie laat zien dat wassen bij Wasplein aanzienlijk minder impact heeft op het milieu dan wanneer een autowasstraat wordt bezocht. Op zowel CO2-uitstoot, waterverbruik als fossiel brandstofverbruik scoort Wasplein significant beter dan een gemiddelde autowasstraat in Nederland. Daarnaast verdwijnen er geen vuilrestanten in de natuur, doordat het afvalwater bij deze wasboxen niet in de riolering terechtkomt. Voor een duurzame, professionele was is Wasplein dus de betere optie. In vergelijking met het thuis wassen van de auto is het evident dat hiermee het milieu onevenredig belast wordt en dat het wassen onder geconditioneerde omstandigheden zoals bij Wasplein verre de voorkeur geniet.”

Wilt u meer weten? Lees alles over de duurzame technieken die wij gebruiken of neem vrijblijvend contact met ons op.